Altı Sığma Yönetim Eğitimi

Eğitimin AmacıHer ürün, süreç ve işlemden hataları ortadan kaldırmayı amaçlayan, verilere dayalı bir süreç iyileştirme yaklaşımıdır. Altı sigmanın amacı işleri daha iyi, daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirmektir. Süreçlerin nasıl iyileştirileceklerine ilişkin, önceki kalite iyileştirme çabalarından farklı olarak altı sigma parasal sonuç...

Daha fazla oku

Değişim Yönetimi

Eğitimin AmacıToplam Kalite Yönetimiyle; hizmet sunulan kişi, kurum ve kuruluşlar (dış müşteriler) ile çalışanlarımızın (iç müşteriler/hizmet sunanlar) beklenti ve önerileri de dikkate alınarak, kaynakların etkili, ekonomik, verimli elde edilmesi ve kullanılması suretiyle,  görev ve hizmetlerinin yerinde, zamanında, doğru, güvenilir, güler yüzle, h...

Daha fazla oku

İflas Yönetimi

Eğitimin Amacıİşletmelerin bulundukları mali kriz önceki ve bunu takip eden aşamalarda yapılması gereken modelleri oluşturmak konu hakkında yakın  örneklerden hataları ve yanlışları bulmak işletmeyi en az zarar ile kurtarmak.Eğitimin İçeriğiİflas Etmek Nedir?Nasıl Önlenebilir?Ben Geliyorum Der Mi?Gelmeden Evvel Alınması Gerekli Olan ÖnlemlerAcil Ön...

Daha fazla oku

Mükemmellik Modeli - EFQM

Eğitimin AmacıBu eğitim müşteri tatmini, çalışanların tatmini ve toplum üzerindeki etki konularındaki başarının, politika ve stratejilerin, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik anlayışıyla yönlendirilmesi ile sağlanabileceğini ve böylece iş sonuçlarında mükemmelliğe ulaşılabileceğini vurgulamaktadır. Modeldeki dokuz ana kriter...

Daha fazla oku

Kümelenme Eğitimi

Eğitimin AmacıAyni sektörde yer alan firmaların çabuk pazara girmeleri, bilgiye ulaşmaları, finans elde etmeleri, Ar-GE üretim ve pazarlama ortaklığı yapmaları, riski paylaşmaları, ihracatlarını artırmaları bölge ekonomisini yukarıya çekmeleri için kuruluşların paydaş olarak birlikte hareket etmelerini ön gören ve bir ekonomik kalkınma modeli olan ...

Daha fazla oku

Türkiye Yaşlı Çalışmaları

EğitiminAmacıTeknolojideki ilerleme yaşamın her alanında olduğu gibi sağlık hizmetlerinin sunumunda da önemli ölçüde bir gelişme ve kaliteyi de beraberinde getirmiştir. Aslında tüm dünyada hükümetlerin ana amacı daha kaliteli sağlık hizmetini daha geniş alana ve daha ekonomik olarak sunabilmektir. Bu çerçevede sağlık hizmet kalitesindeki artış yaşa...

Daha fazla oku

Simulasyon Eğitimleri

Simulasyon Eğitimleri

SİMULASYONLU EĞİTİMLERKüşat metinlerinin çözümü ticari bilgi  kaynakları  ve uluslararası pazarlamadaki önemi ve kullanımı (20 saat)Strateji ve uluslararası pazarlama (10 saat)Ticari hileler, hilelere karşı koyma -  rekabet istihbaratı ve iletişim tekniklerinin uluslararası pazarlamada kullanımı (10saat)Ticari bilgi kaynaklarını kullanarak hedef pa...

Daha fazla oku

Vitamin Eğitimler

Vitamin Eğitimler

Bir günlük eğitimler firmalara verilen  kısa ama etkin bir doping ve güçlendirici vitamin etkisi yaratmaktadır. Danışmanlık verirken gerekleri ortaya çıkan ve günlük eğitimlere dönüşen bu çarpıcı eğitimler aşağıdaki konuları kapsamaktadır.1.  ABD Pazarına Nasıl Girilir ?2.  Ürününüzü En Kolay Satabileceğiniz  Uluslar Arası Hedef Pazarların Tespit E...

Daha fazla oku

Yazışma ve Konuşma Eğitimi

AMAÇ VE İZLENECEK YOLBu eğitimin ingilizce olarak verilmesi daha uygundur. İstenirse ve katılımcıların oranına göre İngilizce-Türkçe karışık olarak  eğitim tasarlanabilmektedir.Uygulamalı eğitimde 1 gün teorik 2 gün uygulama yapılmaktadır. Burada her katılımcı bir  şirket olarak işlev yapacak ve her katılımcı SENARYOLAR BAĞLAMINDA eğitmen ile direk...

Daha fazla oku

Arabuluculuk Eğitimi

Arabuluculuk Eğitimi

Amaç: Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, çözülmesi amacıyla, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.  (Arabuluculuk Kanunu Madde 1) Konu BaşlıklarıArabuluculuk daveti ve katılma tal...

Daha fazla oku

Bilirkişilik Eğitimi

Bilirkişilik Eğitimi

Amaç: Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında temel, teorik ve pratik bilgilere sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Konu Başlıkları:Yargılama hukukuna ilişkin ilkel...

Daha fazla oku

Uzlaştırmacı Eğitimi

Amaç: Uzlaştırıcıların yapacakları işle ilgili olarak uyuşmazlık çözümü, iletişim ve müzakere becerilerini geliştirmek ve şüpheli, sanık, mağdur ve suçtan zarar gören ve ceza adalet sisteminde daha detaylı bilgiye sahip olmalarını ve yeterlilik kazanmalarını sağlamaktır.Konu Başlıkları:Onarıcı adaletCeza MuhakemesiİletişimMüzakereUygulama Katılımcı...

Daha fazla oku

Konkordato Komiserliği

Amaç: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Konkordato Komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.Konu Başlıklarıİcra ve İflas Hukukunun Genel İlkeleriKonkordato MevzuatıKomiserin Taşıması Gereken NiteliklerKomiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve ceza...

Daha fazla oku

Maliyet Yönetimi Eğitimi

Maliyet Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı Günümüz şartlarını düşündüğümüz zaman rekabetçi bir ortamda maliyet muhasebesi sürekli iyileştirilmesi gereken bir yapıya sahiptir. Maliyet firmanın rekabetçi ortamda mücadele edebilmesi için devamlı üzerinde çalışılması gereken bir yöntemdir. Bunu sağlamak için birçok veriye ihtiyaç vardır. Gerek belge düzeni gerekse bu belg...

Daha fazla oku

Operasyon ve Teknoloji Yönetimi Eğitimi

Operasyon ve Teknoloji Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı Firmalar arası rekabetin odak noktasının, yeni veya yenilikçi ürünlerin istenen zamanda, istenen kalitede, istenen miktarda, uygun fiyatla ve sürekli olarak pazara çıkartılabilmesine kaydığı günümüzün üretim dünyasında bu üstünlüğün sağlanması bir dizi yönetim becerisini gerektirmektedir. Bu beceriler bütünü Teknoloji Yöneti...

Daha fazla oku

Şirket Değerleme Eğitimleri

Şirket Değerleme Eğitimleri

  Eğitimin Amacı: Şirket değerleme, bir şirketin mevcut şekli ile el değiştirilmesi durumunda ne kadarlık bir fiyata bu işlemin gerçekleşebileceğini tespit etmek amacıyla yapılır. Şirket değeri, bir şirketin el değiştirmesinde baz alınacak fiyat olmasının yanında aynı zamanda şirketin tüm varlık ve faaliyetlerinin barındıran bir mekaniz...

Daha fazla oku

Şirketlerde Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi

Eğitimin Amacı:   İşletmelerin kullandığı her türlü kaynağın bir maliyeti vardır. Sermaye maliyeti veya Fon Kaynak maliyeti kullanılan veya kullanılması düşünülen her türlü finansman kaynağının ağırlıklı ortalama maliyetidir. Yeni yatırımlar projelerin değerlendirilmesinde iskonto oranı olarak sermaye maliyeti kullanılmaktadır. Sermayenin...

Daha fazla oku

Modüler Eğitim

Firmaların eksikliklerinin tespiti ve/veya  ve firmanın almak istediği  eğitimlerin tespiti ile verilecek eğitimler (Modüler Eğitim)Modüler eğitimlerimiz  terzilik usulü ve ihtiyaca göre ayarlanabilen modüllerden oluşmaktadır: İhracat pazarlaması temelde iki çeşit çalışma alanını kapsar. Bunlar aktif ve pasif pazarlama faaliyetlerinden meydana gelm...

Daha fazla oku

81 - 98 of ( 98 ) kayıt