STK Eğitimi

Eğitimin Amacı

AB süreci içinde son derece önemli bir yer alan STK ların kuruluş amaçlarının kavratılması ve kurgulanması. Kuruluş senetlerinin profesyonel olarak hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar yasal zorunluluklar. STK\'ların misyon ve vizyonları doğrultusunda stratejik yol haritalarının belirlenmesinin önemi. Yönetim ve organizasyonun oluşturulması vizyon ve misyonları doğrultusunda amaç ve hedeflerinin belirlenerek kurumsallaşmalarını sağlamak .

Eğitimin İçeriği

Amaç Oluşturmak

Faaliyet Alanlarını Belirlemek

Vizyon Ve Misyon Oluşturmak

Senet Nasıl Yazılmalıdır?

Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Oluşum Aşamaları Nelerdir?

Yönetimi  Nasıl Yapılmalıdır?

Planlamalarını Nasıl Oluşturmalıdırlar?

STK Nın Sürekliliğinin Sağlanması

Uluslar Arası Ve Ulusal  Organizasyonların STK Tarafından Oluşturulması Kontrolü ve Devamlılığı

İnsan Kaynaklarının Oluşturulması

Piyarla,Markalaşmasının Sağlanması

İşletmelerin Vakıfları Olmalımıdır? Fayda ve Zararları Nedir?

Katılımcı Profili: Şirketler, üst düzey yöneticiler, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak isteyenler ve üniversite öğrencileri, STK yöneticileri.

Ders Süresi:6 gün, 18 saat.

Eğitimden Elde Edilecek Yararlar: STK ların tanıtımı Ulusal ve uluslarası önemi. Sosyal sorumluluk bilincinin artması, zihinsel değişim ve gelişim.Kişisel misyonumuzu fark ederek vizyon oluşturma yeteneğinin geliştirilmesi.

Paylaş :