Türkiye Yaşlı Çalışmaları

EğitiminAmacı

Teknolojideki ilerleme yaşamın her alanında olduğu gibi sağlık hizmetlerinin sunumunda da önemli ölçüde bir gelişme ve kaliteyi de beraberinde getirmiştir. Aslında tüm dünyada hükümetlerin ana amacı daha kaliteli sağlık hizmetini daha geniş alana ve daha ekonomik olarak sunabilmektir. Bu çerçevede sağlık hizmet kalitesindeki artış yaşam standartlarını da olumlu etkilemekte ve insanların yaşam süresi de giderek yükselmektedir.

Özetle, sağlık hizmet kalitesindeki artış insanların daha sağlıklı ve uzun yaşamasını sağlamakta ama bu durum da daha fazla yaşlı insan ve dolayısı ile daha fazla sağlık hizmeti talebi oluşturmakta ve bu da sağlık maliyetini arttırmaktadır. Bugün özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinde sağlıkta kaliteyi arttırırken maliyeti de düşürmeye yönelik teknolojik çözümler aranmakta ve bu paralelde yeni alternatif bakım hizmetleri üzerinde yoğunlaşılmaktadır

Eğitim İçeriği

Yaşlı Kimdir?

Yaş Aralığı Nedir?

Yaşlı Bakımı Dince Ne Anlıyoruz?

Yaşlı Temel Hijyen Uygulamaları

Yaşlılığa Genel Bakış

Yaşlının Sosyal ve Ruhsal Yönleri

Yaşlılık Da Psikolojik Ve Sosyal Değişikler

Yaşlılarda Sık Oluşan Hastalıklar

Yaşlıların Mobilize Edilmesi

Yaşlılarda Beslenme

Yaşlı Hasta İçin Yatak Yapma Teknikleri Uygulaması

Yaşlılarda Yaşam Bulgularının Gözlenmesi

Yaşlı İlaç Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar

Yaşlının İhmal, Suistimal Edilmesi

Yaşlı Egzersizi

Kazalara Yönelik Temel İlk Yardım

Yaşlıya Güvenli Çevre Oluşturmak

Boş Zaman Değerlendirme Uygulamaları

Eğitim Süresi: 26 gün, 130 saattir.

Katılımcı Profili: Girişimci olan yeni meslek edinmek isteyen, sağlık meslek lise mezunları, sağlık meslek yüksek okul mezunları.

Eğitimin Sağladığı Yararlar: Yaşlı – Genç iletişiminin kurulması, yaşlı sağlığı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinin önemi ve yaşlı bakımının sağlıklı bir toplumun oluşmasının çarpan etkisi  ile ilgili farkındalığın artması. Gelir potansiyeli yüksek bir sektörde bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları.

Paylaş :