Kümelenme Eğitimi

Eğitimin Amacı

Ayni sektörde yer alan firmaların çabuk pazara girmeleri, bilgiye ulaşmaları, finans elde etmeleri, Ar-GE üretim ve pazarlama ortaklığı yapmaları, riski paylaşmaları, ihracatlarını artırmaları bölge ekonomisini yukarıya çekmeleri için kuruluşların paydaş olarak birlikte hareket etmelerini ön gören ve bir ekonomik kalkınma modeli olan kümelenme konusunda bilgilendirileceklerdir.

Eğitimin İçeriği

Yerel Kalkınmada Başarı Unsurları

Kümelenmenin Kuramsal Temelleri

Kümelenme Yaklaşımı ve Yerel Ekonomik Kalkınma

Kümelenme Metodolojisi

Küme Geliştirme

Küme Tabanlı Kalkınma

Kümelenmede Uluslararası Başarılı Örnekler

Kümelenme Politikası ve Ilgili Devlet Yardımları

Konularına yer verildi. 

EğitiminSüresi: 2 gün, 12 saat.

Katılımcı Profili: Sektörel bazda tüm işletmeler.

Eğitimin Sağladığı Yararlar: Firmanın pazarlamasını artırır, maliyetlerini azaltır, verimliliğini, ihracatını artırır.Firma Ar-Ge yeteneklerini güçlendirir. Teşvik almayı kolaylaştırır. Yeni ürün ve firmaların oluşmasını sağlar. Yeni finans kaynakları oluşturur. Bölge ekonomisini güçlendirir. Alt yapı hizmetlerini güçlendirir. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerini geliştirir. Lobi çalışmalarını sağlar. Bölgenin kendi kendine yetmesini sağlar. Küme, rakip firmaların olmazı beraberce olur kılmasıdır.

Paylaş :