Mobbing (Psikolojik Eksiklik ve Liderliğin Oluşumu)

Eğitimin Amacı

İşletmelerde iş arkadaşları arasında yada hiyerarşik olarak ast ve üst arasında hedef alınan kişiyi işten soğutmak performansını düşürmek, istifasını veya  emekliye ayrılmasını sağlamak için işletmelerde uygulanan bilinçli bir terörü ifade etmektedir.

İşyerinde psikolojik şiddeti (mobbing) teşhis etmek, diğer çatışmalardan ayırabilmek ve insan kaynakları uzmanları, yöneticilerin  mobbingi önleme çalışmalarında etkisini  kavramaktır.

Eğitimin İçeriği

Mobbing yada psikolojik terör nedir?

Yıldırma süreci nedir?

İlgili parametreler

Davranış tarzları

Taraflar arası eşitsizlik

Birbiri ardı evreler

Uygulanacak kişilerin özellikleri

Mobbinge yol açan faktörler

Aşamalar

Bireysel Maliyet

Örgütsel maliyet

Alınması gereken önlemler

Çatışma çözme yöntemleri,

Eğitim Süresi: 2 gün, 10 saat.

Katılımcı  Profili: Bu konuda eğitim almak isteyen herkes.

Eğitimden Elde Edilecek Yararlar: Mobbing ile ilgli farkındalık kazanma, mobbing ile mücadelede doğru stratejileri uygulama becerisi, mobbing kavramını doğru anlamak, mobbing olan veya olmayan davranışları ayırtedebilmek, mobbing sürecininin organizasyonel ve kişisel sonuçlarını/zararlarını kavramak, mobbing ile mücadelede İK’nın ve yöneticilerin rollerinin önemini anlamak.

Paylaş :