Arabuluculuk Eğitimi

Arabuluculuk Eğitimi

Amaç: Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, çözülmesi amacıyla, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.  (Arabuluculuk Kanunu Madde 1)

 

Konu Başlıkları

Arabuluculuk daveti ve katılma talebi,

Tarafların arabuluculuk görüşmesinde ileri sürdüğü görüşler ve teklifler,

Tarafların önerileri, herhangi bir vaka ve iddianın kabulü,

Arabuluculukta hazırlanan belgeler,

 

Katılımcı Profili: Hukuk mezunları


Eğitim Süresi: 
84 saat 68 teori, 16 saat uygulama

Paylaş :