Tanıtım ve Reklam Desteği

Tanıtım ve Reklam Desteği

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin yurtdışı birimi bulunsun ya da bulunmasın destek şartlarını yerine getirmesi durumunda; yurt dışında gerçekleştirecekleri tanıtım faaliyetleri belirli oran ve tutarlarda desteklenmektedir.

Yurtdışı Birimi Bulunan Şirketler

Yurtdışı Birim Kira, Tanıtım ve Marka Desteği kapsamında desteklenen yurtdışı birimi bulunan şirketlerin, biriminin bulunduğu ya da bulunmadığı ülkelerde, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yapacakları, tabloda belirtilen reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri desteklenmektedir.

Yurtdışı Birimi Bulunmayan Şirketler

Yurtdışında birimi bulunmayan şirketler, yurtiçi marka tescili belgesine sahip ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştireceği ülkede aynı markanın tescilinin yapılmış olması ya da marka tescil başvurusunun yapılmış olması şartıyla tabloda belirtilen destek kalemlerinden yararlanabilmektedirler.

Paylaş :