Stratejik Planlama

Eğitimin Amacı

Hızla değişen dünyada, çevresel ve içsel değişimlere  kurumların ayak uydurabilmeleri ve  uzun vadede  vizyona sahip olabilmeleri ile ilgili yol haritalarını belirleyebilmeleri   ancak Stratejik planla mümkün olacaktır. Stratejik Planlama kavramı işletme yönetiminde uygulanması düşünülen yeni bir yönetim yaklaşımı olmasının yanında reformların temelini oluşturacak bir araç olarak değerlendirilmektedir

Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlamanın düşünce alt yapısı ve  felsefesinin kavratılması, yönetim süreci adımlarının nasıl uygulanması gerektiği, örgütün değişen şartlar altında kısa, orta ve uzun vadede operasyon taktik ve stratejilerin nasıl belirleneceği ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Eğitimin İçeriği

Strateji Kelimesinden Ne Anlıyoruz?

Stratejik Düşünme

Planlama

Etki

Süre ve Süreç

Nihai Hedef

Uluslar Arası Örnekler

Planlama Yaklaşımları

Ders Süresi: 3 gün, 18 saat.

Katılımcı Profili: Bu konuda ihtiyacı olduğu belirlenen veya bizzat talep eden tüm sektörde çalışanlar. Girişimciler, üniversite öğrencileri, işletmeler, STK lar konu hakkında bilgilenmek isteyen popülasyon.

Eğitimden Elde Edilen Yararlar: Şirketler kazançları artırmak ve rakipleri  yenmek için gerçek zamanlı uygulamala alışkanlığı kazanırlar. Kurum içi değerlendirme (Kurumun pozisyonu, performansı, potansiyeli ve sorunları). Kurum dışı değerlendirme (Kurumun içinde bulunduğu çevrenin anahtar parametreleri ve güçlerin tanımlanması). Paydaş tanımı (Kurum hizmetlerinden doğrudan yada dolaylı olarak etkilenenlerin saptanması) gibi faaliyetlerde farkındalıkları artacaktır.

Paylaş :