Faaliyet Raporu


Tüzüğümüzde de yer aldığı üzere, “Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin yerel dinamiklere dayalı olarak desteklenmesi, yaygınlaştırılması, girişimcilik bilincini ülke çapında oluşturulması’ konularından hareketle;

YAPILAN VE DEVAM EDEN HİZMETLER

 • 2011- 2013yıllarında İş-Kur Ankara İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan Eğitim Projeleri gerçekleşmiştir.
 • Aksaray İş-Kur İl Müdürlüğü ile yürütülen eğitim programımız gerçekleşmiştir.
 • 14-16 Kasım 2012 tarihinde Ankara/Colesyum’da‘Girişimcilikte Uluslararası Sektörler Buluşması Sayın Bakan Fatma Şahin himayelerinde gerçekleşmiştir.
 • Ankara Kalkınma Ajansının 2013 mali destek programı çerçevesinde Alın Terinden Akıl Teri Projesi gerçekleştirilmiştir. Yeni projeler içinde hazırlık yapılmaktadır.
 • KOSGEB ile ortaklaşa yapılan; öğrencilere yönelik Girişimcilik Eğitim Projesi. Bu faaliyetlerini yıl içinde birer ay ara ile 9 günlük kurslar şeklinde KOSGEB ile yapılan protokoller çerçevesinde yapılmış ve devam etmektedir.
 •  
 • Ankara Üniversitesi işbirliği ile İkinci Kariyer konusunda Sağlık Bakanlığı katılımıyla ile Dernek Başkanı Sayın İffet Erçil konferans vermiştir.
 • Yaşlı girişimciler konusunda da yeni programlar Üniversite- Bakanlık birlikteliğinde sürdürmektedir. Eğitime katılan girişimcilere gerekli izinler alınarak sertifika verilmektedir.
 • 2016 - 2017 yılları içinde Ekonomi Bakanlığı himayelerinde GirişimcilikteYeni Fırsatlar Kongresi çalışmalarına hız verilmiş2016 Mayıs ayı içinde gerçekleştirilmiştir.
 • 2016 yılından bu yana da GAME ISTANBUL Bilgisayar Oyunları’nda kongre, konferans ve seminerler düzenlenmektedir. Aynı organizasyon 2017 yılında da gerçekleştirilmiştir. İstanbul Kongre Merkezinde EXLSerenas tarafından düzenlenen bu etkinlik 600.000 bin ulusal ve uluslararası katılımcılar ile gerçekleşmiştir.

YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN HİZMET VE FALİYETLER

 • Ana amacımıza uygun olarak girişimcilik eğitimlerimizi gelişen ve değişen teknolojik koşullar doğrultusunda devam edilecektir.
 • Uluslararası girişimcilik konusunda “III. Girişimde Uluslararası Fırsat Yaratan Sektörler” kongresi ve bu kongre devamında paneller düzenlemek. Bu kongrenin amaçları çerçevesinde de geleneksel bir yapı içinde organizasyonlarımız devam edecektir. Genç ve yaşlı girişimcilerin hem ekonomiye katkıları sağlanacak hem de birikimlerinden istifade edilmesi için gerekli olan çalışmalar yapılmaya bunların bilimsel, teknolojik, inovasyoncu bir anlayış içinde geliştirilmesi sağlanacaktır.
 • Ulusal Kalkınma Ajanslarına projeler verilmesi için çalışmalar yapılmış ekipler oluşturulmuş, başlıklara görehazırlanmaktadırlar.
 • Derneğimizde uluslararası alanda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek olan çalışmalarımız devam ettirilmektedir. Hedefi yurt dışında da temsilcikler açmaktır.
 • Eğitim programları, paneller ile desteklenerek girişimciliğin önemi daima vurgulanacaktır.
 • Yaşlanan dünyanın, yaşlanan insanları olarak aşağıdaki paragrafta ifade edilmeye çalışılan her konunun gerçekleşmesi ve yaygınlaştırılması için tüm çalışmalar plan ve programlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
 • Gelecek sene içinde GİST  konferansı 3 gün boyunca ICC’de gerçekleştirilerek daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. 2018 yılı için 100.000 katılımcıyla MENA bölgesinin en büyük oyun fuarı olmayı hedeflemekteyiz.
 • Enerji konularında da girişimcilerin ilgilerinin artması nedeni ile sektörel çalışmalar da başlatılmıştır.

Özetle:

 • Mevcut ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm getirecek,
 • Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’lerin ve potansiyel girişimcilerin payını ve etkinliğini artıracak,
 • Girişimcilerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltecek,
 • Ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirecek,
 • Araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini destekleyecek,
 • Yükseköğretimde yeni ihtiyaçlar ve girişimcilik dersleri,
 • Nitelikli insan kaynaklarına yönelik mesleki eğitim kurumları, özel danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde yeni iş uygulamaları,
 • Eğitimde geleceği tasarlamak ve yeni girişimler, girişimciler yaratmak ana hedeflerimiz içindedir.

Sonuç:

Derneğimiz kuruluşundan itibaren son derece aktif bir çizgi izlemek suretiyle, birçok projeye imza atmıştır. Sivil toplum aktivitelerinin son derece sınırlı olduğu ülkemizde, derneğimizin başarılı dönemler geçirdiği, gelecekte de bu başarılarını devam ettirmek için şimdiden birçok proje hazırlayıp hayata geçirmiş olması göz önüne alındığında, “yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatıdır“ düşüncesini de doğrulamış olmaktayız.

 

İffet ERÇİL

Girişim Gelişim Ve Teknolojileri Derneği Başkanı

Paylaş :