Şirkerlerde SWOT ve Kurumsal Analiz

Şirkerlerde SWOT ve Kurumsal Analiz

Eğitimin Amacı

Örgütün faaliyette bulunduğu iç ve dış çevreyi anlamak ve yönetmek üzere bilgi toplamak ve toplanan bilgileri değerlendirmek. Bilgi, beceri ve öngörülerimiz  doğrultusunda  güçlü yanlarımızdan en üst düzeyde yararlanmak zayıf yönlerimizi onarmak, tehditleri fırsatlara çevirebilecek  stratejiler geliştirmek. Tüm verileri inovatif bakış açısıyla değerlendirerek  paydaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceriyi kazanmak.

Eğitim İçeriği

SWOT Nedir?

Neden SWOT analizi yapılmalıdır,

Ne zaman kullanılmalıdır,

SWOT-içsel-dışsal

Yöntem

Fırsatlar

Tehditler

Güçlü yönler

Zayıf yönler

Karar desteği

Anahtar özellikler

Uygulama örnekleri

İşletmenin yapısı

Öneriler

İnsan kaynakları

Sosyoekonomik ve kültürel yapı analizi

Eğitim süresi: 3 gün, 12 saat.

Katılımcı profili: Müşteri ilişkileri ekiplerinin liderleri , kalite güvence, satın alma, üretim, üretim planlama, lojistik, ürün geliştirme bölümlerindeki mühendis ve sorumlular. Kuruluşların orta kademe yöneticileri ve teknik elemanları ve kendini SWOT analizi konusunda geliştirmek isteyen herkes ve üniversite öğrencileri.

Eğitimden elde edilecek yararlar: Çalışma ekibinin üretim prosesini detaylı bir şekilde incelemesinde kolaylık sağlamak. SWOT Analizi, katılımcılara beraber beyin fırtınası alışkanlığı kazanmak. Yeni bir pazara girerken pazarın yapısının çözümlenmesinde kolaylık sağlamak. Stratejik bir plan geliştirilmesi, iş süreçlerinin geliştirmesi, sorun tanımlama ve çözüm oluşturulmak. İnsan kaynakları geliştirilmesinde ve performans ölçümünde kolaylık sağlar.

Paylaş :