Operasyon ve Teknoloji Yönetimi Eğitimi

Operasyon ve Teknoloji Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Firmalar arası rekabetin odak noktasının, yeni veya yenilikçi ürünlerin istenen zamanda, istenen kalitede, istenen miktarda, uygun fiyatla ve sürekli olarak pazara çıkartılabilmesine kaydığı günümüzün üretim dünyasında bu üstünlüğün sağlanması bir dizi yönetim becerisini gerektirmektedir. Bu beceriler bütünü Teknoloji Yönetimi (TY) başlığı altında toplanabilir.

 

Eğitimin İçeriği

Planlama

Kaynak Kullanımı

Teknoloji

Kadrolama

Standardizasyon

Operasyonel Risklerin Minimum Düzeyde Tutulması

Koordinasyon

Kontrol


Eğitimin Süresi

İşletmelerin şartlarına göre eğitim süreleri belirlenecektir.

 

Katılımcı Profili

Eğitimler spesifik, kendilerini geliştirmek isteyen, konusunda uzman kişiler ve ilgi duyan herkes.


Eğitimin Sağladığı Yararlar

Bu bağlamda imalât süreç teknolojileri, yeni ürün geliştirme süreç, araç ve teknikleri, pazarlama teknikleri, Ar-Ge faaliyetlerinin yönetimi, inovasyon yönetimi, uluslararası ticaret politikaları, fikri mülkiyet hakları, endüstriyel tasarım, teknoloji transferi, enformasyon teknolojileri yönetimi, internet stratejisi, çevre ve sürdürülebilir üretim, girişimcilik gibi geniş bir alanın “yönetim” kavramı esas alınarak kurumsal düzeyde yeni ürün geliştirme noktasına odaklanmasının sağlanması TY’nin ilgi alanını oluşturmaktadır. Katılımcıların bu konularda geniş bilgi, sahibi olmaları İşletmenin performansını, verimini, artıracaktır.

Paylaş :