İflas Yönetimi

Eğitimin Amacı

İşletmelerin bulundukları mali kriz önceki ve bunu takip eden aşamalarda yapılması gereken modelleri oluşturmak konu hakkında yakın  örneklerden hataları ve yanlışları bulmak işletmeyi en az zarar ile kurtarmak.

Eğitimin İçeriği

İflas Etmek Nedir?

Nasıl Önlenebilir?

Ben Geliyorum Der Mi?

Gelmeden Evvel Alınması Gerekli Olan Önlemler

Acil Önlem Planlaması

İşletme Hangi Durumlarda Bu Çalışmalara Başlamalıdır?

Modellerin Oluşumunu Kimler Yapmalıdır?

Maliyet ve Borçlanmanın İdare Edilmesi

Banka İlişkilerinin Düzenlenmesi

Zarar Bilançosunun İndirgenmesi

Eğitim süresi: 1 gün, 8 saat.

Katılımcı Profili: İşletme sahipleri ve yetkili elemanlar, yeni şletme kuran ve kuracak olan girişimciler.

Eğitimin Sağladığı Yararlar: İşletmelerin mali kriz dönemlerinde yöneticilerin ve yetkililerin tehditleri fırsata çevirebilme yeneğini kazanmaları ve tasarruf tedbirlerinin önemini kavramaları.

Paylaş :