AB ile Bütünleşme

AB ile Bütünleşme

EğitiminAmacı
AB'nin KOBİ politikası, KOBİ’lerin gelişiminin desteklenmesi için iç pazarın tamamlanması işletme politikasının daha iyi tanımlanması ve koordinasyonunun sağlanmasını amaçlamaktadır. Böylelikle; KOBİ\'lerin faaliyette  bulunduğu iş ortamının genel olarak iyileştirilmesi hedeflenmekte KOBİ politikalarinin büyük ölçüde danışma forumları ve topluluk programlarindan ayrıca bildirimlerde yazılan tavsiyeleri ve en iyi uygulama örneklerinin üzerinde bilgi alışverişinden oluşacak güç oluşturmak amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği

AB ile bütünleşme nedir?

AB Lizbon Stratejisi

Türkiye 2006 ilerleme raporu

AB ile bütünleşme aktörleri

AB ile bütünleşme Bileşenleri

Müzakere süreci

Kobi ve sanayi ne yapmalı?

STK ların AB konusunda oluşumu ve rolü

STK ların yeni rol model oluşturma süreçleri

Ders Süresi: İki gün, 12 saat

Eğitimden elde edilecek yararlar: AB nin kobi politikasının proje mantığının kavranması ve bilgi alışverişinden kaynaklanan  güç ve performansın kazanılmasının  önemi kavranacaktır.

Paylaş :