PROJELER

PROJELER

ERZURUM JEOTERMAL KAYNAKLARININ GÜÇ SANTRALİ, ŞEHİR YOLLARININ KONUT,
SANAYİ İŞLETMELERİ VE SERALARIN ISITILMASINDA KULLANILMASI PROJESİ

500.000 kişi nüfuslu kentteki aktif jeotermal kaynaklarının verimliliğinin ölçülmesi, kapasite analizlerinin yapılması, yurt dışı üreticileriyle işbirliklerinin geliştirilmesi, fizibilite ve projelerin hazırlanması, kent halkının katılımcılığının artırılması, bölgesel, ulusal tanıtım çalışmalarının yapılması,  kamu kurumları ve karar vericilerle ilişkilerin geliştirilmesi,  yurt dışı yatırım fonlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi, uygulamaların planlanması, işlerin verilmesi, izleme ve değerlendirme hizmetlerinin sunulması gibi süreçlerinde yerel ve uluslararası araştırma kuruluşları, uzman ve danışmanlardan oluşan havuzumuzla, gerekli hizmetlerin sunulması gibi yönetsel süreçlerinde çok yönlü hizmetler sunulmasını kapsayan bir mentroluk ve danışmanlık projesi.

Projenin Bütçesi Toplam: 1,500.000.000,00 Euro.
Derneğin Hizmet Bedeli 3.000.000,00 Euro MERSİN SULAMA KOOPERATİFİ DENİZ SUYUNDAN TATLI SU ÜRETİMİ VE
SULAMANIN YAPAY ZEKA İLE YÖNETİMİ PROJESİ 

 Mersin sulama birliğinin hizmet alanında bulunan; 120.000 dekar üzerinde tarım arazisinin, yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanılarak çok düşük işletme maliyetleriyle deniz suyundan tatlı su üretimi için,  prototip ve ana ürünlerin geliştirilmesi ve eldeki sahaların yapay zeka yönetimiyle yönetilmesi için RIA süreçlerinin geliştirilmesi, fizibilite ve projelerin hazırlanması, bölgesel, tanıtım program ve çalışmalarının yapılması,  kamu kurumları ve karar vericilerle ilişkilerin geliştirilmesi,  yurt içi ve dışı yatırım fonlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi, uygulamaların planlanması, işlerin verilmesi, izleme ve değerlendirme hizmetlerinin sunulması gibi süreçlerinde yerel ve uluslararası araştırma kuruluşları, uzman ve danışmanlardan oluşan havuzumuzla, gerekli hizmetlerin sunulması gibi yönetsel süreçlerinde çok yönlü hizmetler sunulmasını kapsayan bir mentroluk ve danışmanlık projesi.

Projenin Bütçesi Toplam: 500.000.000,00 Euro
Derneğin Hizmet Bedeli: 2.000.000,00 Euro 


HOPA ATIK SU TESİSİ PROJESİ

Doğu Karadeniz kıyı belediyesi olan Hopa'da sıvı atıkları ve katı atıkların güneş/deniz suyu hibrit enerji kaynaklarından elde edilecek olan elektrik enerjisi ile ayrıştırılması ve arıtılması amaçlanmıştır. Çok düşük işletme maliyetleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için,  prototip ve ana ürünlerin geliştirilmesi ve yapay zeka ile yönetilmesi için RIA süreçlerinin geliştirilmesi, fizibilite ve projelerin hazırlanması, bölgesel, tanıtım program ve çalışmalarının yapılması,  kamu kurumları ve karar vericilerle ilişkilerin geliştirilmesi,  yurt içi ve dışı yatırım fonlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi, uygulamaların planlanması, işlerin verilmesi, izleme ve değerlendirme hizmetlerinin sunulması gibi süreçlerinde yerel ve Uluslar arası; araştırma kuruluşları, uzman ve danışmanlardan oluşan havuzumuzla, gerekli hizmetlerin sunulması gibi yönetsel süreçlerinde çok yönlü hizmetler sunulmasını kapsayan bir mentroluk ve danışmanlık projesi.

Projenin Bütçesi Toplam: 10.000.000,00 Euro.
Derneğin Hizmet Bedeli: 1.000.000,00 EuroULUSLARARASI STRATUP ZİRVESİ

Şubat 2020-İSTANBUL 

Şubat 2021-2022-VİYANA

Şubat 2023-BERLİN

 

ULUSLARARASI STARTUP ZİRVESİ, fikir aşamasından başlayıp üretim, satış ve pazarlamaya kadar uzanan, hatta takip eden geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını da içeren Startup yolculuğunda ışık tutacak zengin içeriği ile 2021 yılının Şubat ayında İstanbul’da ve 2022 yılının Şubat ayında Viyana’da girişimcilerle buluşuyor.

 

Zirvenin Amacı: Dünyada ve Türkiye’de Startup girişimlerine yatırım yapmak yüksek derecede riskli kabul edilmektedir. Bu durumdan hareketle, Uluslararası Startup Zirvesi, katılımcılarına Startup süreçlerinde karşılaşacakları bütün sorulara yanıt bulma imkanı tanımayı amaçlar. Potansiyel kredi vericilerin ve yatırımcıların, geliri olmadığı halde bir Startup girişimine değer vermeleri halinde sağlayabilecekleri faydalar da bu zirvenin ana konulardan biridir.

Projenin Bütçesi Toplam: 930.000. Euro AB AR-GE POJESI UÇAKLARDA BALATA ÜRETİMİ

PROJENİN AMACI: Ultralihgt sınıftaki uçaklar için karbon karbon kompozit fren balatası tasarım ve prototipinin üretilmesi ticari uçaklar için lsaekalıp teknolojileri kullanılarak yapay zeka yönetimiyle fren balatası  üretimi amaçlanmaktadır. Prototipin tasarlanması ve ürünlerin  geliştirilmesi  ve  yapay zeka ile yönetilmesi için RIA süreçlerinin  geliştirilmesi, fizibilite ve projelerin hazırlanması, ulusal ve uluslararası, tanıtım program ve çalışmalarının yapılması,  kamu kurumları ve karar vericilerle  ililişkilerin  geliştirilmesi,  yurt içi ve dışı yatırım fonlarıyla  ilişkilerin  geliştirilmesi, uygulamaların planlanması, işlerin verilmesi, izleme ve değerlendirme hizmetlerinin sunulması gibi süreçlerinde yerel ve Uluslar arası; araştırma kuruluşları, uzman ve danışmanlarlardan oluşan havuzumuzla, gerekli hizmetlerin sunulması gibi yönetsel süreçlerinde  çok yönlü hizmetler sunulmasını kapsayan bir mentroluk ve danışmanlık projesi.

Projenin Bütçesi Toplam: 15.000.000,00 Euro

Derneğin Hizmet Bedeli: 1.500.000,00 EURO  TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ - II / HİBE PROGRAMI AB PROJESİ

Projenin Amacı: HBÖ nin amacı; kişisel ve sosyal amaçlı öğrenimin yanı sıra çalışma amaçlı öğrenimi de kapsamakta ve resmi eğitim sistemlerine ilişkin pek çok alanda yer almaktadır. İnsana ve bilgiye daha çok yatırım yapma, dijital okuma yazma da dahil olmak üzere temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını teşvik etme, esnek ve yenilikçi öğrenme fırsatlarını geliştirmek üzere 25-65 yaş gruplarındaki insanların yüksek kalitedeki öğrenim olanaklarına ve çeşitli öğrenim deneyimlerine eşit ve açık biçimde erişim sağlamalarını kolaylaştırmaktır. Bu vizyonun gerçekleşmesinde TGGTD olarak kilit rol üstlenmeyi hedeflemektedir.

Projenin Bütçesi: 200.000 Euro


DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU İLE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI

Projenin Amacı: Projenin, hedefi çeşitli sebeplerden dolayı eğitim hayatını yarıda bırakmış veya hiç başlayamamış, sanayi bölgelerinde Elektrik(50 kişi), Mobilya(50 kişi), Bilgisayar Donanımı(50 kişi), Metal(50 kişi) ve Makine(50 kişi) konularında çalışan veya çalışmak isteyen gençlere uygulamalı eğitim vermek ve yetiştirmektir.

Projenin Bütçesi: 120.000 Euro

 

İŞVEREN VE ÇALIŞAN KADININ GÜVENLİĞİNİ ESAS ALAN MESLEKİ EĞİTİM MODELİ VE İSTİHDAM PROJESİ  

Projenin Amacı: Kadınların kalifiye eleman olarak iş hayatına katılması ve kendi geleceğini oluşturmasını sağlayan fırsatlara erişiminin sağlanması. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının statüsünün toplumsal yaşamın her alanında güçlendirilmesi. Kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımının arttırılması. Mevcut işgücünün niteliklerinin yükseltilmesi ve iş dünyasının beklentilerini karşılayacak kalifiye işgücünün yetiştirilebilmesi. Bölgesel gelişme ve sürdürülebilirlik sağlanırken kaynakların etkin ve yerinde kullanılması. İşsizliğin azaltılması.

Projenin Bütçesi: 342.000. TL    (48.000 Euro)

 

DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU İLE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ - II  HİBE PROGRAMI
(AYNI BAŞLIĞA 2. DEFA VERİLEN PROJE İZMİR İÇİN YAPILMIŞTIR.) 

Projenin  Amacı: Eski Mahkum ve mahkumların istihdamları önündeki engelleri kaldırmak.İstihdam olanaklarını artırmak ve geliştirmek. Çeşitli sebeplerle mahkum olmuş ve denetimde serbestlikle salıverilen T.C. Adalet Bakanlığı, İzmir  Denetimli Serbestlik Müdürlüğü mahkumları bu süreçte iç dünyaların da yaşadıkları duygusal  ve ruhsal  iletişim sıkıntılarının özel terapi teknikleriyle rehabilite etmek.İş gücü piyasasına katılım ve erişim kolaylaştırılması için denetimli serbestliğe tabi mahkumların mesleki açıdan eğitmek ve kendi işlerini kurmalarını sağlamak.

Rehabilitasyon sürecini tamamlayan mahkumlara mesleki eğitimden sonra deneyimli ve başarılı kişiler tarafından danışmanlık ile yol göstermek.

Projenin Bütcesi:  220.000 Euro

 

ALIN TERİNDEN AKIL CEVHERİNE İNOVATİF TURİZM YAKLAŞIMI PROJESİ

Projenin Amacı: Ankara’nın dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğini arttırmak maksadıyla; Ankara’nın tüm dünya başkentleri arasında bilimsel ve yenilikçi girişimcilik anlayışı ile markalaşmasına katkıda bulunmak. Turizmde sürekliliği sağlayabilecek faaliyetleri bilimsel, kültürel, ekonomik, sağlık alanlarında yenilikçi yaklaşımlarla dört mevsim sürdürülebilir kılmak, Girişimciliğin, özellikle de turizm girişimciliğinin kurumsal, sistematik, inovatif, teknolojik gelişimleri yakından takip edebilen,  bilimsel metodlarla çalışabilme yöntemlerini araştırma yaklaşımı olan, profesyonel girişimciler olarak yayılmasının sağlanmasına katkıda bulunmak, bu vesileyle; Ankara’nın bilimsel, araştırmacı, yenilikçi yöntemlere önem veren bir girişimci kenti olması, düşünce ve yeniliğin başkenti olarak markalaşmasının sağlanması bu konuda düzenlenecek yenilikçi ve dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleriyle de bölgesel, ulusal, uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Projenin Bütçesi: 657.000.-TL (109.500 Euro)

 

 

NİPPON VAKFI (FRANSA)

Projenin Amacı: Türkiye hududlarında Suriyeli mülteci olarak bulunan kadınların iş sahibi olmaları için birikimlerini efektif kullanmalarını, kendilerine  ve yerel ekonomiye katkılarını sağlamak üzere  her  birinin  yaşamlarını idame etmelerini temin etmek, T.C. hükümetinin kendilerine  tahsis  ettiği kamplarda  veya  yetkili mecilerden izin alınmak kaydıyla  derneğin oluşturduğu merkezlerde eğitimler yaparak iş sahibi olmalarına öncülük etmek     projenin ana hedefidir.

Projenin Bütcesi:1.051.841. Euro

 

GIST GAMING

Projenin Amacı: Türk elektronik oyun sektörünün temellerine ilk harcı dökecektir. Ayrıca geliştirilmesi gereken ikinci bir hususta işletmeler tarafından kullanılması zorunlu olan İşletmeden Tüketiciye E-Ticaret (Business to Consumer, B2C):İşletmeden tüketiciye yönelik ticari hizmetlerde e-ticaretin işlevini ve işletmeyle müşteri arasındaki ticari ilişkilerin ve işlemlerin web üzerinden yürütülmesi ve İşletmeden İşletmeye E-Ticaret (Business to Business, B2B):"İşletmeden İşletmeye E-Ticaret" modelindeki amaç, otomasyonlandırılmış sistemlerin ortaklaşa iş yapılan birimlere (üretici firma, tedarikçi firmalar, bayiler, mağazalar) entegrasyonu ile ürün, hizmet ve bilginin işletmeler arasında satışını, kullanımını ve paylaşımını sağlamak olan bu programlarla yapılan araştırmalara göre gerçekleşen e-ticaret içerisinde işletmeler arası yapılan ticaretin payı, işletme ile tüketici arasında yapılandan daha büyük olduğunu ortaya koymuştur.

Projenin Bütçesi:  2018-2019  1.344.728 Euro

 

 

YAŞLILAR İKİNCİ KARİYER AKTİF YAŞAM PROJESİ ANKARA KALKINMA AJANSI

Projenin Amacı: Türk toplumu gelenekleri gereği AKSAKAL’a kayıtsız şartsız hürmet ve itaat eder. Bu gelenek toplumumuzun tecrübeye verdiği değerin göstergesidir. Gelişen dünyada ve şehirleşen Türk toplumunda yaşlılar bu rollerini hızla kaybetmektedirler. Böylece deneyimler, öz kültürümüz ve geleneklerimiz genç kuşaklara daha az intikal etmekte ve millet olmanın bağlayıcı yapısı hızla erimektedir. 

Projenin Bütçesi: 700.000._TL  ( 116.666 Euro)

 


TOPLUMSAL MENOPOZ BİLİNCİ OLUŞTURMA PROJESİ  (AB PROJESİ)

Projenin Amacı: Projenin genel hedefi toplumumuzda 40-60 yaş perimenopoz, menopoz ve postmenopozal dönemde yer alan kadın popülasyonunda klimakterik dönemin tamamını kapsayan bilinç oluşturma ve beraberinde bu dönemde insidansı artan ve erken teşhis imkanı olan meme kanseri ve servis kanseri konularında toplumsal dikkati çekmektir.

Projenin Bütçesi: 400.000.- EuroPaylaş :