Şirket Değerleme Eğitimleri

Şirket Değerleme Eğitimleri


 

Eğitimin Amacı: Şirket değerleme, bir şirketin mevcut şekli ile el değiştirilmesi durumunda ne kadarlık bir fiyata bu işlemin gerçekleşebileceğini tespit etmek amacıyla yapılır. Şirket değeri, bir şirketin el değiştirmesinde baz alınacak fiyat olmasının yanında aynı zamanda şirketin tüm varlık ve faaliyetlerinin barındıran bir mekanizmadır. Bu nedenle şirket değeri, şirket ile ilgili tüm parametreleri içerir ve şirket kararlarına yön verir.

 

Eğitimin İçeriği:

 

Değerlemeye Giriş

a)Fiyat ve değerleme kavramı

b)Başka değer kavramları

Normal Değer

Defter değeri

Tasfiye değeri

Piyasa değeri

İşleyen teşebbüs değeri

 

Temel Finans matematiği

Paranın zaman değeri

Faiz kavramı

Gelecekteki ve bu günkü değer

Anuteler

İskontolar

Yatırım kararları net değer iç verim

 

Temel mali tablolar ve tabloların ilişkileri

Bilanço

Gelir tablosu

Nakit akış tablosu

Fon akiş tablosu

 

4-Proforma  gelir tablosu ve nakit  Akım tablosu

İş plan oluşturulması

Proforma nakit akım tablosu

Proforma gelir tablosu

Bilanço

 

Eğitim Süresi  

6 Gün 6x4=24 saat

 

Katılımcı Profili

Şirket sahipleri, konuda profesyonel olmak isteyenler, mali müşavirler

Bu konuda eğitim alan öğrenciler

 

Eğitimin yararları

Konusunda uzman olmak, şirketin durum analizlerini yapma yeteneğine kavuşmak, bu konuyu öğrenmek

 

Paylaş :