Pazarlama Finans

Pazarlama Finans

Eğitimin Amacı

Pazarlama yöneticilerine hizmet amacıyla ilgili zamanlı ve doğru bilgilerin toplanması, saklanması, her yönden işlenmesi vs. için insan, aygıt ve prosedürlerin etkileşim içinde çalışmasıdır.

Eğitimin İçeriği     

Pazarlama Araştırma Sistemleri

Araştırma Sürecinin Aşamaları

Bilgi Kaynaklarının Geliştirilmesi

Bilgilerin Sunulması, Işlenmesi

Pazarlama Çevresi

Mikro Ve Makro Çevre

Demografik Çevre

Politik, Teknolojik ve Doğal Çevre

Sebep Bağlantılı Pazar                         

Hedefler

Vaka Analizi

Örgütsel Pazarlar Ve Örgütsel  Alıcı Davranışları

Pazar Dilimlenmesi

Pazarlama Kanalları, Tedarik Zinciri

Ürün Fiyatlandırma

Toptancılık ve Perakendecilik

 

Ders Süresi: 12 Gün, 12x6=72 saat

Katılımcı Profili: İşletme sahipleri, işletmeciler, yöneticiler ve ilgili elemanlar.

Eğitimin SağladığıYarar: Finansal okur yazarlık yeteneğini geliştirmek.

Paylaş :