Maliyet Yönetimi Eğitimi

Maliyet Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Günümüz şartlarını düşündüğümüz zaman rekabetçi bir ortamda maliyet muhasebesi sürekli iyileştirilmesi gereken bir yapıya sahiptir. Maliyet firmanın rekabetçi ortamda mücadele edebilmesi için devamlı üzerinde çalışılması gereken bir yöntemdir. Bunu sağlamak için birçok veriye ihtiyaç vardır. Gerek belge düzeni gerekse bu belgelere dayanarak oluşturulan tablolar firmaya minimum maliyet açısından fayda sağlayacaklardır. Bu eğitimde verilerin değerlendirilmesi ve belgelerin düzenlenmesine ilişkin bilgiler verilecektir. Muhasebe birimine önem verilmesi sizin oto kontrolünüzdür. Nerede olduğunuzu anlamak ve geleceğe ulaşmak için kullanacağınız önemli bir birimdir. Çünkü paranın yönetimi olmadan işletmenin üretim ve pazarlama sistemlerini doğru çalıştıramazsınız dolayısıyla verim ve kapasiteyi artıramazsınız.

 

Eğitimin İçeriği

Maliyet Muhasebesinin Önemi

Mamul veya hizmetin birim maliyetini hesaplamak

Maliyetleri ve işletmenin faaliyetlerini kontrol altında tutmak

İşletme faaliyetlerinin planlanmasında gerekli maliyet bilgileri sağlamak

İşletme yönetiminin alacağı kararlara yardımcı olmak

Maliyet Gider Harcama Kalemleri

Gider

Maliyet

Harcama

Maliyetlerin  Oluştuğu Yerler

Esas masraf yerleri (üretim yerleri)

Yardımcı masraf yerleri (üretime yardımcı yerler)

Maliyet Çeşitleri

Değişken ve Sabit Maliyetler

Satın Alma Maliyetleri

Üretim Maliyetleri

Hammadde ve Malzeme Maliyetleri

İşçilik Maliyetleri

Genel Üretim Maliyetleri

Giderlerin Maliyete Yansıtılması

Toplam Satış Maliyetleri

Stok

Finansman Giderleri

 

Eğitim Süresi

2 gün x 6=12 saat

 

Katılımcı Profili

         İşletme sahipleri, işletme elemanları
Paylaş :