Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Eğitimin Amacı

Halkla ilişkiler, öyle görüldüğü gibi basit ve herkesin bilebilecegi bir kavram değildir. Halkla ilişkilerin böyle algılanmasının en önemli nedeni her konuda olduğu gibi bu konudaki bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Öncelikle bu bilgisizliği yok etmek için Halkla İlişkilerin ne olduğuna bakmakta yarar var.

Kamuya  da özel kuruluşların olumlu bir imaja sahip olmaları için gerekli tanıtım politikasının saptanması, kuruluşların bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan grupları ve kuruluşlar arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akımının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan planlı faaliyetlerdir. Organizasyon yapabilmek, temel düzeyde proje geliştirme, tasarlama, mekân düzenleme, yardımcı hizmetleri temin etme yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Bu eğitimi alanlar her tür organizasyon düzenlemek için proje geliştirme, tasarlama, mekân düzenleme, yardımcı hizmetleri temin edilmesine görev alabilecek nitelikli kişiler olarak sahaya çıkmalıdır. Organizasyon  görsel bir oluşumdur. Ciddi bir ŞOVdur. Halkla ilişkiler ve organizasyon birbirinin içinde olan iki başlı bir çalışmadır. Birbirlerinden ayrılaması mümkün değildir. Bu bölümlerin içinde iletişim ve etkileşim sanatları beden dili gibi konularda bulunmaktadır.

Eğitim İçeriği

Halkla Ilişkiler ve Organizasyon

Kurumsal Halkla Ilişkiler –CPR

Pazarlamaya Yönelik Halkla Ilişkiler, MPR

Halkla Ilişkilerde Etik ve Işin Ahlakı Yönü

Halkla Ilşkiler ve Org. Uzmanlarının Davranış Biçimleri

IPRA Nedir?

Metin Çözümleme

Etkin Konuşma Sanatı

Teknoloji Kullanımı

İletişim

Davranış Biçimleri

Medya ve Kitle Iletişimi

Sunu Hazırlama Teknikleri

Sosyal Kültür

Araştırma Yöntemleri

Mekan Dizaynı

Genel Organizasyon Kavramı

Organizasyon Nedir?

Organizasyon

Eğitim Süresi: 12 gün  6x12 =64 saattir

Katilimci Profili: Konu hakkında uzman olmak isteyen ve çalışan 18-50 yaş gurubu popülasyon.

Paylaş :