Etkili Sunum Teknikleri

Eğitimi Amacı
İŞletmelerde,pazarlamada veya ilişkilerin düzenlenmesinde hedefimiz ,içinde bulunan kişi ve kişilerin ilgi ve dikkatlerinin en üst düzeyde tutulması verilen mesajın etkiliolması  Bu eğitim topluluk karşısında etkilibir sunuşun hem içerik hem de tarz olarak nasıl hazırlanacağı konusunda katılımcıları geliştirmeyi hedeflemektedir. ve işin devamlılığının sağlanması açısından son derece önem azretmektedir.Liderlik vasıflarından birisi olan etkili sunum insan hayatının her evresinde son derece önemli yer işgal etmektedir.

Ders İçeriği

Etkili sunum kimlere yapılmalıdır

Hazırlanma

Planlama

Sunum geliştirmeyi hedeflenektedir.

Etkileşim

Sonuç

Ders Süresi: 1 gün, 8 saat

Katılım  Profili: Koçlar, yöneticiler, eğitimciler, akademisyenler ve konuyla ilgilenen herkes.

Eğitimin sağladığı yararlar: Katılımcıların özgüven ve motivasyonları yükselir, medeni cesaretleri artar ve iletişim yetenekleri gelişir.

Paylaş :