Lojistik ve Malzeme Planlama Eğitimi

Eğitimin Amacı

Yeni ve bütünsel lojistik yönetimi yaklaşımı kavramı kapsamında Tedarik Zinciri Yönetiminin  (Supply Chain Management) temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasının sağlanmasıdır.

Katılımcılara tümdengelim yaklaşımıyla genel lojistik fonksiyonlarına dayalı, uygulamalı ve problem çözümleriyle pekiştirilmiş bir aktarımla aşağıdaki konu ve alt başlıklarını kapsayan konuların öğretilmesi hedeflenmiştir.

Eğitimin İçeriği

Tanışma,  Tedarik Zinciri ve TZY

Tedarik Zincirinde Süreçler

TZ ile Lojistik İlişkisi

TZ Anahtar Fonksiyonlar ve Küresellik

İşletme Bazlı Yaklaşımlar

TZY’nde Ağ (network) Yaklaşımı, TZY’nde Üretim ve Hizmetler Karması

TZY’nde Öngörümleme ve Tahmin Yöntemleri, TZ Çözümleri

Lojistiğin Disiplinler Arası İlişkisi, Lojistiğin Tarihsel Gelişimi

Lojistiğin Misyon ve Amaçları

Lojistik ve Lojistik Yönetimi, Lojistikte 7 Doğru ve 7 Amaç

Lojistiğin Tarafları, Lojistik Çevre

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar, Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı (DKK)   DKK’nın Gelişmesi   

Eğitimin Süresi: 2 gün, 12 saat.

Katılımcı Profili: Uluslararası Ticaret alanında mevzuat ve uygulama aşamalarında izlenen yolları profesyonel şekilde öğrenmek ve kariyerini bu doğrultuda şekillendirmek isteyen dış ticaret çalışanları ve yöneticileri, satış ve pazarlama personelleri, satın alma lojistik yöneticileri, öğrenciler.

Paylaş :